Meer weten?

Aannemers kabels en leidingen

Reconstructies, saneringen of nieuwe aanleg van distributienetwerken of transportleidingen? We delen voor een deel dezelfde kennis. Heeft u voor een aanbesteding of project toch behoefte specifieke expertise of simpelweg capaciteit dan staan we graag voor u klaar.

WATT Infra participeert, waar mogelijk, graag als onderaannemer in projecten en bemiddelt op urenbasis o.a. in werkvoorbereiders, project coördinatie, projectleiders, projectmanagers, omgevingsmanagers en bedrijfsleiders. We vernemen graag van u!

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.

Contract- en samenwerkingsvormen worden steeds innovatiever. Heeft u voldoende kennis en capaciteit in huis om hier invulling aan te geven? Wilt u uw organisatie op dit vlak op een hoger plan brengen? Wij adviseren en begeleiden u hier graag in.

Binnen uw eigen branche beschikt u over ruim voldoende kennis. Maar mist u een specifieke expertise dan denken en schrijven we graag op ondernemende wijze mee aan een onderscheidend verhaal. En zijn we samen succesvol dan geven we uiteraard ook graag mede invulling aan de realisatie.

Gaat u een relatief groot infrastructureel project realiseren? Met Integraal Projectmanagement (IPM) houdt u maximale controle op het realiseren van een project volgens het contract. Binnen deze methodiek worden 5 rollen gehanteerd welke in teamvorm worden toegepast. Denk hierbij aan:

  • Projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Contractmanagement
  • Technisch management
  • Projectbeheersing

De aard van het project bepaalt de inzet van de verschillende rollen. We vertellen u graag meer over de voordelen van deze methodiek en hoe we samen invulling aan kunnen geven.