Meer weten?

Coördinatie kabels en leidingen

Reconstructies, saneringen of nieuwe aanleg van distributienetwerken of transportleidingen? We delen voor een deel dezelfde kennis. Heeft u voor een aanbesteding of project toch behoefte specifieke expertise of simpelweg capaciteit dan staan we graag voor u klaar.

WATT Infra participeert, waar mogelijk, graag als onderaannemer in projecten en bemiddelt op urenbasis o.a. in werkvoorbereiders, project coördinatie, projectleiders, projectmanagers, omgevingsmanagers en bedrijfsleiders. We vernemen graag van u!

Wat is de impact van ruimtelijke ontwerpen op liggende ondergrondse infrastructuur? Waar dient u rekening mee te houden als u een van deze ontwerpen wilt gaan realiseren?

Welke kabels en leidingen en andere ondergrondse infrastructuur zijn aanwezig in een gebied? Hoe kunnen we de gevolgen van hiaten in de Klic-melding voorkomen? Hoe kunnen we de ligging van kabels en leidingen vaststellen zonder de omgeving te belasten.

Wat zijn globaal de te verwachten kosten voor het verleggen of aanleggen van bestaande of benodigde ondergrondse infrastructuur? Wat zijn de verschillen tussen eventuele varianten?

Stapsgewijs, van schetsontwerp (SO) tot uitvoerend ontwerp (UO) leggen we vast wat er met bestaande ondergrondse infrastructuur dient te gebeuren. Wie zijn de eigenaren? Wie draagt welke kosten? Wat zegt bestaande wetgeving zoals NLK99 en de telecomwet hierover? En wat is tenslotte een haalbare planning voor realisatie van de werkzaamheden?

We geven uitvoering aan het verleggingsplan. Voeren gesprekken met opdrachtgever en betrokken kabels- en leidingen eigenaren over voorbereidende stappen, realisatie en ook de kostenverdeling. We verzorgen ook de onderliggende juridische documenten zoals Verzoek Tot Wijziging (VTA), Verzoek Tot Maatregelen (VTM) en de uiteindelijke Project Overeenstemming (POS). Tot slot houden we toezicht op de uitvoering volgens de overeengekomen afspraken.

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.

Beschikt u binnen uw organisatie over degelijke basiskennis maar wordt u graag bijgestaan bij specifieke technische vraagstukken op het gebied van kabels en leidingen? Dan adviseren wij u graag. Dit kan eenmalig of structureel. Individueel of in de vorm van een workshop. We informeren u graag over onze mogelijkheden.

Heeft u specifieke vragen met een juridisch karakter? Denk aan nadeelcompensatie regelingen, NLK99, telecommunicatiewet of andere regelingen. We helpen u graag met het vinden van de beste oplossing.