Categorie voor nieuws-items

Gisteren eerste dag beleefd van cursus Duurzaamheid die we samen met Kiwa hebben georganiseerd. 21 deelnemers worden meegenomen in drie oplossingen die een relevantie bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van CO2 uitstoot ten einde klimaatdoelstellingen te behalen. Vandaag deel 1: All-electric.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Einde realisatie fase 2 en 3a van Het Groene Net in zicht. Vorige week intern met Opdrachtgever Ennatuurlijk geëvalueerd. Mooie resultaten en verbeterpunten passeren de revue.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

SABIC (Sittard-Geleen) en HGN willen restwarmte kraker naar 30.000 huishoudens brengen

Het Groene Net heeft een overeenkomst omtrent de inzet van restwarmte met SABIC. Het gaat om een volgende stap in samenwerking, waarbij SABIC en de biomassacentrale BES nagenoeg 30.000 huishoudens en 80 kantoren gaan voorzien van warmte. Het gaat concreet om de restwarmte van de kraker Olefins 4.

Als het engineeringstraject succesvol is met positieve resultaten voor alle betrokken partijen, kan SABIC’s naftakraker Olefins 4 tijdens de zogenaamde Turn Around (de zesjaarlijkse onderhoudsbeurt) in 2019 voorbereidingen treffen voor de aansluiting op het warmtenetwerk van HGN. Naar verwachting kunnen de eerste woningen en kantoren in Geleen, Beek en Maastricht Aachen Airport in 2020 worden aangesloten.

De Provincie Limburg ondersteunt de ontwikkeling van HGN en ziet dit als een stap die gemaakt kan worden in het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Eric Geurts, de Limburgs gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid licht toe: “Deze aansluiting is belangrijk voor heel Limburg. Ik hoop dat dit project een voorbeeld en katalysator is voor andere restwarmteprojecten in onze provincie.”

Rogier Dieteren, Directeur van Het Groene Net Ontwikkel-BV benadrukte de impact van dit project voor deze regio: “Voor het klimaat betekent deze samenwerking een enorme impuls. Als het engineeringstraject succesvol is, ontstaat door deze verbinding met SABIC op Chemelot op termijn één van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland.” Hij voegde hieraan toe: “Er is in totaal voor HGN uiteindelijk een besparing van ongeveer 26 miljoen m³ aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO₂ met 47.000 ton. Daarnaast zijn er al concrete ideeën voor een verdere uitbreiding en koppeling van warmtenetten in Limburg waardoor nog meer woningen aardgasvrij kunnen worden. Daarmee is Het Groene Net een zeer belangrijk transitie-instrument geworden voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.”

Dat hiervoor een sterke samenwerking met de industrie is vereist, werd verder toegelicht door Robert Claasen, Executive Director Chemelot: “De missie van de visie Chemelot 2025 liegt er niet om: in 2025 moet Chemelot de meest duurzame en meest concurrerende chemie- en materialensite van Europa zijn. Daarnaast is voor het realiseren van de Parijsdoelstellingen (80 – 95% CO₂ reductie in 2050) een energietransitie nodig en de energie-intensieve industrie speelt een belangrijke rol in deze transitie.”

Jeroen Castelijn, General Manager SABIC Site Geleen: “Wij maken producten van hoge kwaliteit en hierbij streven we ernaar om onze prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit voortdurend te verbeteren. Zo efficiënt mogelijk omgaan met energie is voor ons als industrie hierin een essentieel onderdeel. De samenwerking met HGN maakt het voor ons mogelijk om onze restwarmte op een goede manier door te geven aan onze omgeving.”

19 juni 16.30  informatiebijeenkomst t.b.v. cursus Energie en Warmt i.s.m. Kiwa opleidingen

Heeft u interesse om naar de informatiebijeenkomst te komen, dan kunt u bellen naar 06-29005164 of een mail sturen naar ingrid@watt-infra.nl

Cursus Energie- en Warmtedistributie WATT Infra

De manier waarop we energie en warmte opwekken en verdelen gaat de komende jaren flink veranderen. Tijdens de cursus Energie- en Warmtedistributie (4 dagdelen) die Kiwa Training voor WATT Infra verzorgt, wordt dieper ingegaan op deze energietransitie, duurzame energiedragers en de veranderingen die dat met zich meebrengt voor de energie- en
warmtedistributiesector.

Tijdens de training Energie- en Warmtedistributie bekijken we welke veranderingen ons de komende jaren te wachten staan. Denk daarbij aan het voorbereiden van de energie-infrastructuur op elektrische auto’s en nieuwe vormen van energieopwekking met bijvoorbeeld waterstof, groen gas, warmtepompen of de opslag van zonne- en windenergie die is opgewekt door bedrijven en
particulieren.

Ook nieuwe manieren van warmtedistributie komen aan de orde. Een groot deel van de cursus staat in het teken van warmtenetten. Wat komt daarbij kijken in technisch opzicht? Welke veiligheidsrisico’s brengen ze met zich mee? Hoe kunnen ze economisch rendabel worden gemaakt?

Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens de cursus Energie- en Warmtedistributie.

Dus, wil je in 4 dagdelen volledig worden bijgepraat over wat ons de komende jaren te wachten staat in de energie- en warmtedistributiesector, schrijf je dan in voor de cursus Energie- en Warmtedistributie. Aanvang in september.

Met vriendelijke groet,
Fulco Holtrop, Kiwa
Ingrid van Mierlo, WATT Infra
Ernest-Jan Achterhuis, WATT Infra
Robbert van Gompel, WATT Infra