Meer weten?

Civiele aannemers

Reconstructies, nieuwbouw of de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling? U kunt er bijna zeker van zijn dat kabels en leidingen uw pad en plannen gaan kruisen. Goede expertise in de voorbereiding bespaart kosten, verhoogt uw kans in het scoren van een project en voorkomt stagnatie in de realisatiefase.

WATT Infra helpt u graag in het bepalen van het juiste plan of ondersteuning in de realisatie hiervan.

Waar mogelijk kan dit zijn als onderaannemer in een aanbesteding of op regiebasis achteraf.

Wat is de impact van ruimtelijke ontwerpen op liggende ondergrondse infrastructuur? Waar dient u rekening mee te houden als u een van deze ontwerpen wilt gaan realiseren?

Welke kabels en leidingen en andere ondergrondse infrastructuur zijn aanwezig in een gebied? Hoe kunnen we de gevolgen van hiaten in de Klic-melding voorkomen? Hoe kunnen we de ligging van kabels en leidingen vaststellen zonder de omgeving te belasten.

Wat zijn globaal de te verwachten kosten voor het verleggen of aanleggen van bestaande of benodigde ondergrondse infrastructuur? Wat zijn de verschillen tussen eventuele varianten?

Stapsgewijs, van schetsontwerp (SO) tot uitvoerend ontwerp (UO) leggen we vast wat er met bestaande ondergrondse infrastructuur dient te gebeuren. Wie zijn de eigenaren? Wie draagt welke kosten? Wat zegt bestaande wetgeving zoals NLK99 en de telecomwet hierover? En wat is tenslotte een haalbare planning voor realisatie van de werkzaamheden?

Van schetsontwerp (SO), Klic-aanvraag tot voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoerend ontwerp (UO).

We geven uitvoering aan het verleggingsplan. Voeren gesprekken met opdrachtgever en betrokken kabels- en leidingen eigenaren over voorbereidende stappen, realisatie en ook de kostenverdeling. We verzorgen ook de onderliggende juridische documenten zoals Verzoek Tot Wijziging (VTA), Verzoek Tot Maatregelen (VTM) en de uiteindelijke Project Overeenstemming (POS). Tot slot houden we toezicht op de uitvoering volgens de overeengekomen afspraken.

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.

Beschikt u binnen uw organisatie over degelijke basiskennis maar wordt u graag bijgestaan bij specifieke technische vraagstukken op het gebied van kabels en leidingen? Dan adviseren wij u graag. Dit kan eenmalig of structureel. Individueel of in de vorm van een workshop. We informeren u graag over onze mogelijkheden.

Heeft u specifieke vragen met een juridisch karakter? Denk aan nadeelcompensatie regelingen, NLK99, telecommunicatiewet of andere regelingen. We helpen u graag met het vinden van de beste oplossing.

Contract- en samenwerkingsvormen worden steeds innovatiever. Heeft u voldoende kennis en capaciteit in huis om hier invulling aan te geven? Wilt u uw organisatie op dit vlak op een hoger plan brengen? Wij adviseren en begeleiden u hier graag in.

Binnen uw eigen branche beschikt u over ruim voldoende kennis. Maar maakt kabels en leidingen ook deel uit van een aanbesteding dan kunt u waarschijnlijk wel wat expertise gebruiken. We denken en schrijven op ondernemende wijze graag mee aan een onderscheidend verhaal. En zijn we samen succesvol dan geven we uiteraard ook graag mede invulling aan de realisatie.

Gaat u een relatief groot infrastructureel project realiseren? Met Integraal Projectmanagement (IPM) houdt u maximale controle op het realiseren van een project volgens het contract. Binnen deze methodiek worden 5 rollen gehanteerd welke in teamvorm worden toegepast. Denk hierbij aan:

  • Projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Contractmanagement
  • Technisch management
  • Projectbeheersing

De aard van het project bepaalt de inzet van de verschillende rollen. We vertellen u graag meer over de voordelen van deze methodiek en hoe we samen invulling aan kunnen geven.