Netinpassingen

 • Project: Windpark Den Tol
 • Parkbekabeling & inkoopstation (33 MW/20 kV)
 • Engineering & realisatie
 • Locatie: Netterden
 • Opdrachtgever: Green Trust Consultancy, Windpark Den Tol Exploitatie BV 
 • Periode: feb. 2021 – heden
 • Engineering kabeltracés en inkoopstation op het windpark
 • Aanleg kabeltracés tussen turbines (incl. glasvezel)
 • Plaatsing en installatie inkoopstation
 • Invoeren kabels in turbines incl. afmontage
 • Eindmontage op MS-installatie in inkoopstation

Inmiddels zijn we druk in de weer met de voorbereidende werkzaamheden voor de parkbekabeling van Windpark Den Tol in Netterden. Een mooi project waarvoor we samen met BGM Infra B.V. na de zomer de realisatie voor onze rekening nemen. Ruim 15 km MS kabel, glasvezel, meerdere gestuurde boringen, een compleet ingericht inkoopstation met o.a. een 20kV MS-installatie, trafo, schakelinstallatie, SCADA server en bemetering. Mede dit maakt mogelijk dat 9 Nordex windturbines totaal 33 MW gaan terugleveren aan het net waarmee vervolgens meer dan 25.000 huishoudens voorzien worden van 100% groene energie. We werken in dit project naast BGM Infra B.V. samen met Van Hattum Blankevoort (namens VolkerWind), Meiland Azewijn en Green Trust Consultancy. Trots dat we als WATT Infra samen met deze partijen weer een steentje bij mogen dragen aan de verduurzaming van Nederland! Meer informatie over windpark de Tol vind je op https://www.windparkdentol.nl/home

Kernwoorden: #energietransitie #windenergie #engineering #realisatie #windpark # duurzameenergie