• WATT Infra - Makers van de energietransitie

Netinpassingen

 • Project: Zonneparken Druten
 • Netaansluiting & inkoopstation (>10MVA/20 kV)
 • Engineering & Realisatie
 • Locatie: Druten
 • Opdrachtgever: Green Trust Consultancy, Renewable Factory Services
 • Periode: september 2022 – september 2023

De projectscope van WATT Infra betreft:

 • Engineering en Realisatie van de netinpassing tussen onderstation Druten van Liander en het inkoopstation bij Zonnepark Zevent.
 • Engineeren, inkopen en installeren van het inkoopstation.
 • Engineering, inkoop en installatie van benodigde LS- en MS installaties incl. aarding en SCADA.
 • Overige benodigde zaken om de zonneparken haar opgewekte energie te kunnen laten terug leveren.
 • Onderhoud en beheer van de MS installatie en een calamiteitenservice voor het geval dit nodig mocht zijn.

Zonneparken Druten bestaat uit Zonneweide Larendeel, dat wordt ontwikkeld door Green Trust Consultancy en Zonnepark Zevent dat wordt ontwikkeld door Renewable Factory Services B.V.

Beide hebben behoefte aan een netaansluiting voor hun zonneparken op het 10kV net van Liander op onderstation Druten. Onze opdrachtgever had een ambitieuze planning en toch zijn we erin geslaagd alles tijdig op plaats van bestemming te krijgen. Dit is ons gelukt door een optimale samenwerking met onze leveranciers en onderaannemers; BGM Infra B.V., Prysmian, ABB, Spijkerman Prefab Solutions en vele anderen.

Kernwoorden: #energietransitie #infra #engineering #realisatie #zonneenergie #duurzameenergie