Heineken Effluentleiding

Locatie: Zoeterwoude
Opdrachtgever: Heineken
Periode: 2016 – 2017

De provincie Zuid-Holland is voornemens om de huidige gelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg met de spoorlijn Utrecht – Leiden en aansluiting op de N11 zodanig te reconstrueren dat er een ongelijkvloer-se kruising ontstaat. Na reconstructie kruist het gemotoriseerd verkeer op de Burgemeester Smeets-weg de spoorlijn bovenlangs en is deze met op- en afritten met de N11 verbonden. De bestaande effluentleiding van Heineken kruist de Burgemeester Smeetsweg samen met de drinkwater aansluitleiding van Oasen voor Heineken. Door de as-verschuiving en verhoging van het wegniveau van de Burgemeester Smeetsweg moet de effluentleiding ter plaatse van de Burgemeester Smeetsweg worden gereconstrueerd.

In opdracht van Heineken heeft de WATT-infra een afweging gemaakt van de verschillende oplossingen voor de bestaande effluentleiding te Zoeterwoude in relatie tot de aan te passen N11 . De effluentleiding loopt van de brouwerij in Zoeterwoude naar de Korte Vliet in Leiden.

Ten behoeve van de verschillende varinaten heeft WAT-Infra ook onderzoek uitgevoerd naar de resterende technische levensduur van de betonnen effluentleiding. Dit onderzoek is gebaseerd op historische gegevens en een afpersproef.

Kernwoorden

Nadeelcompensatie regeling provincie Zuid Holland, afwegingsnotitie verleggingen varianten, effluentleiding, betonnen leiding plaatstalen kern, Heineken