K&L Coördinatie

  • Project: Hoogwaterbescherming Waterschap Limburg
  • Locatie: Roermond
  • Opdrachtgever: Waterschap Limburg
  • Periode: 2017 – heden

Voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (een programma waarin Waterschap Limburg intensief samenwerkt met het Rijk, de Provincie Limburg en gemeenten om de waterkeringen in Limburg op orde te krijgen) moeten op 15 plaatsen in Limburg de dijken aangepast worden. Deze dijken voldoen niet meer aan de huidige norm en dienen verhoogd, versterkt en op sommige locaties verlegd te worden.

Voor het verleggen, verzwaren of nieuw aanleggen van de dijken moeten kabels en leidingen verlegd worden. De k&l -coördinatie voor deze projecten wordt uitgevoerd door WATT-infra. Dit gebeurt voor alle fases in het project. WATT-infra is momenteel bezig met het aansturen van het ingenieursbureau voor het afronden van de inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen en is gestart met het opstellen van de verleggingsplannen samen met de netwerkbeheerders en het ingenieursbureau IBM voor de cat 1 verleggingen. Cat 1 verleggingen zijn verleggingen die vooruitlopend op de uitvoering van het hoofdcontract plaats vinden.

Het project moet eind 2020 afgerond zijn.

Kernwoorden: NKL99, VTA VTM, POS, k&l-coördinatie, Waterschap Limburg,  Inventariseren k&l derden, k&l-derden, verleggingsplan kabels en leidingen