K&L coördinatie

  • Project: Ondergrondse fietsenstalling Maastricht 
  • Locatie: Maastricht
  • Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
  • Periode: 2016 – 2017

Bij het Centraal Station van Maastricht is een ondergrondse fietsenstalling voor 3000 fietsen gerealiseerd door Timmermans (Mobilis). WATT-infra heeft meegeschreven aan de Tender voor het onderdeel kabels en leidingen en omgevingsmanagement. Na gunning heeft WATT-infra de k&l-coördinatie en het omgevingsmanagement voor Timmermans uitgevoerd. Dit was vanwege de complexe omgeving (treinreizigers, kabels en leidingen, horeca) een uitdagende klus.

WATT-infra heeft samen met de netwerkbeheerders het ontwerp gemaakt de POS’en opgesteld en de uitvoeringsbegeleiding verzorgt. Om de verleggingen binnen tijd en scope te realiseren is onder andere gebruik gemaakt van grondradar om alle aanwezige kabels en leidingen en obstakels op te sporen.

Kernwoorden: Nadeelcompensatie regeling gemeente Maastricht, POS, k&l-coördinatie, gemeente Maastricht, opstellen tender documenten, k&l-derden, complexe ondergrondse omgeving, grondradar