K&L Coördinatie

  • Project: K&L Coördinatie Ringweg Zuid Groningen
  • Locatie: Groningen
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Periode: 2014-2017

Samen met ingenieursbureau Kragten k&l coördinatie t.b.v. de ringweg Zuid te Groningen.

De bereikbaarheid van de stad Groningen en de regio neemt af. Het wordt steeds drukker op de zuidelijke ringweg en er staan regelmatig files. De vermenging van het doorgaande verkeer met het lokale, regionale verkeer draagt hier aan bij. Ook de kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. De weg vormt een barrière in de stad en is een bron van geluid-, lucht- en visuele hinder. Eind 2010 hebben RWS, de provincie Groningen en de gemeente Groningen opdracht gegeven voor het uitvoeren van een planstudie voor het project Aanpak Ring Zuid (ARZ).

Het project moet een oplossing bieden voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer en zorgen voor een goede, toekomstvaste bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners van de regio Groningen. Een goede ruimtelijke inpassing en het verbeteren van de leefbaarheid zijn daarbij uitgangspunt. Met het project Aanpak Ring Zuid worden maatregelen uitgevoerd om deze problemen op te lossen. De scope van dit project is in grote lijn:

  • Uitbreiding van het aantal rijstroken op de N7 tussen Laan Corpus den Hoorn en knooppunt Euvelgunne;
  • Het creëren van ongelijkvloerse kruisingen op de pleinen: Vrijheidsplein, Julianaplein en Europaplein;
  • Het verdiept aanleggen van de N7 tussen de Hereweg en de Europaweg, over circa 1.100 meter met daarboven drie deksels;
  • Het realiseren van de benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet, waaronder de aanleg van de Helperzoomtunnel en inpassingsmaatregelen. Om de ringweg zuid te kunnen maken moeten een grote hoeveelheid kabels en leidingen verlegd of beschermd worden.

De hiervoor noodzakelijke k&l coördinatiewerkzaamheden zijn door projectbureau ARZ  (Aanpak Ring Zuid) gegund aan de combinatie van Ingenieursbureau Kragten en WATT.

De combinatie Kragten en WATT hebben voor het project een herijking gedaan van de bestaande k&l inventarisatie. In samenwerking met de netwerkbeheerders en ARZ het ontwerp gemaakt, de POSen opgesteld en de cat 1 verleggingen begeleid. Ook heeft de combinatie Kragten – WATT het deel k&l-derden voor het hoofdcontract samen met ARZ geschreven.

Kernwoorden: NKL99, POS, k&l-coördinatie, RWS, Opstellen contract k&l derden, k&l-derden