• WATT Infra - Makers van de energietransitie

Netinpassingen

  • Project: Realisatie Zonnepark Vloeivelden Hollandia 
  • Locatie: Gasselternijveen
  • Opdrachtgever: Solarfields
  • Periode: April 2017 – heden

Zonnepark Vloeivelden Hollandia is een ontwikkeling van Solarfields i.s.m. IB Vogt en Avitec. Het park bevindt zich op de voormalige vloeivelden van Avebé en levert een vermogen van 105MWp via een private verbinding terug aan de aansluiting op het terrein waar de aardappelverwerkingsfabriek van Avebe gevestigd is.

Voor dit project hebben we, onder UAV-gc 2005 voorwaarden, een breed scala aan werkzaamheden mogen uitvoeren. Voorjaar 2019 zijn we gestart met een tracéstudie waarbij meerdere substantiële besparingen zijn gerealiseerd t.o.v. het aanwezige standaard ontwerp. Vervolgens hebben we het tracé ontworpen van schetsontwerp naar definitief ontwerp en uitvoerend ontwerp. Een hele uitdaging gezien de omvang van het terug te leveren vermogen, de lengte van het tracé en de diverse te nemen obstakels. Ondersteund door juridisch partner Legal Infra zijn ook alle stakeholdersbelangen behartigd en hebben we de benodigde vergunningen verleend gekregen.

In oktober 2019 zijn we i.s.m. van onze projectpartners BGM Infra, Holland Drilling en Avitec/Westerman gestart met de realisatie. In ruim 5 maanden is de 20kV verbinding van 4 bundels 800mm2 over een lengte van bijna 7km incl. een 9-tal  HDD boringen tot stand gekomen. Tot slot volgde de eindsluitingen aan beide zijde van de verbinding. Voor EPC partij IB Vogt verzorgen we komende maanden nog diverse afmontages op compactstations binnen het zonnepark zelf.

We kijken met een goed gevoel op terug op dit mooie project. Zowel voor Opdrachtgever Solarfields als voor ons als Opdrachtnemers en omgeving een technisch, financieel en maatschappelijk geslaagd project!

Mooi dat we ook hier hebben mogen bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Meer weten over Zonnepark Vloeivelden Hollandia? Kijk op https://www.solarfields.nl/projecten/vloeivelden-hollandia/

Kernwoorden: tracéstudie, netaansluiting, eindmontage, engineering, realisatie, private verbinding, omgevingsmanagement, UAV-gc 2005, 20kV, energietransitie