• WATT Infra - Makers van de energietransitie

Netinpassingen

 • Project: Zonnepark Sluiskil-Bontepolder
 • Netaansluiting enduris (13 mva/10 kV)
 • Engineering & realisatie
 • Locatie: Terneuzen 
 • Opdrachtgever: Ib vogt/Solarfields
 • Periode: Okt 2021 – heden
 • Voorbereidende tracéstudie en volledige engineering elektrische infrastructuur
 • Afstemming stakeholders en verzorgen benodigde vergunningen
 • Aanleg kabeltracé, incl. HDD-boringen
 • 000m tracélengte, kabel in 1 circuit Alrm 1.000mm2
 • Plaatsing en installatie inkoopstation
 • Eindaansluiting, aanvullende PD-test en inbedrijfstelling
 • Inpassen batterij-opstelling

Kernwoorden: tracéstudie, netaansluiting, eindmontage, engineering, realisatie, private verbinding, omgevingsmanagement, UAV-gc 2005, 20kV, energietransitie