Meer weten?

Projectontwikkelaars zon- en windparken

De netinpassing is binnen de ontwikkeling van een zon- of windpark de grootste kostenpost binnen de businesscase. WATT Infra heeft al kennis in huis om u binnen de verschillende ontwikkelfasen van dienst te zijn. We onderhouden goede contacten met de netbeheerders en kennen hun belangen, zijn op de hoogte van wet – en regelgeving wanneer we een tracé ontwerpen en een gebied doorkruisen. Hiernaast zijn we bekend met de aannemerij.

Verschillende diensten van quickscan tot aanleg kunnen we fixedprice aanbieden.

We doen een verkenning van het gebied waar het toekomstige tracé gaat lopen. Met welke stakeholders krijgt u bijvoorbeeld te maken? Hiernaast bespreken met de netbeheerder waar de netinpassing kan gaan plaatsvinden. Hiermee wordt een bovengrens aan de verwachtte kosten bepaald.

In een tracéstudie worden obstakels en risico’s in kaart gebracht en wordt gezocht naar slimme oplossingen. We maken een schetsontwerp (SO) en doen een raming o.b.v. kengetallen. Hiernaast geven we inzicht in een haalbare planning voor realisatie van de werkzaamheden.

Waar van toepassing denken we mee in tegemoetkomingen richting de omgeving die ons vakgebied raken.

Van belang is om hier tijdig mee te kunnen starten omdat voor het benutten van een aantal kansen een lange doorlooptijd hebben.

Van schetsontwerp (SO), Klic-aanvraag tot voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoerend ontwerp (UO).

In samenwerking met partnerbedrijven verzorgen we de totale realisatie van de netinpassing. Ook specialistische werkzaamheden als boringen kunnen hier deel van uit maken. We maken gebruik van slimme, eenvoudige oplossingen waar mogelijk en innovatieve geavanceerde oplossingen waar nodig. Kwaliteit en veiligheid staan hierbij bovenaan.

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.

Beschikt u binnen uw organisatie over degelijke basiskennis maar wordt u graag bijgestaan bij specifieke technische vraagstukken op het gebied van kabels en leidingen? Dan adviseren wij u graag. Dit kan eenmalig of structureel. Individueel of in de vorm van een workshop. We informeren u graag over onze mogelijkheden.

Heeft u specifieke vragen met een juridisch karakter? Denk aan nadeelcompensatie regelingen, NLK99, telecommunicatiewet of andere regelingen. We helpen u graag met het vinden van de beste oplossing.