Meer weten?

Klik hier

Semi-overheid

Grote infrastructurele werken aan spoor, weg of water hebben nagenoeg altijd ook impact op bestaande kabels en leidingen. WATT infra biedt technische en juridische expertise binnen dit vakgebied waarmee ongewenste kosten en stagnatie voorkomen kunnen worden.

Zoekt u versterking binnen uw IPM team ook dan helpt WATT Infra u graag!

Wat is de impact van ruimtelijke ontwerpen op liggende ondergrondse infrastructuur? Waar dient u rekening mee te houden als u een van deze ontwerpen wilt gaan realiseren?

Welke kabels en leidingen en andere ondergrondse infrastructuur zijn aanwezig in een gebied? Hoe kunnen we de gevolgen van hiaten in de Klic-melding voorkomen? Hoe kunnen we de ligging van kabels en leidingen vaststellen zonder de omgeving te belasten.

Wat zijn globaal de te verwachten kosten voor het verleggen of aanleggen van bestaande of benodigde ondergrondse infrastructuur? Wat zijn de verschillen tussen eventuele varianten?

Stapsgewijs, van schetsontwerp (SO) tot uitvoerend ontwerp (UO) leggen we vast wat er met bestaande ondergrondse infrastructuur dient te gebeuren. Wie zijn de eigenaren? Wie draagt welke kosten? Wat zegt bestaande wetgeving zoals NLK99 en de telecomwet hierover? En wat is tenslotte een haalbare planning voor realisatie van de werkzaamheden?

Van schetsontwerp (SO), Klic-aanvraag tot voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoerend ontwerp (UO).

We geven uitvoering aan het verleggingsplan. Voeren gesprekken met opdrachtnemer en betrokken kabels- en leidingen eigenaren over voorbereidende stappen, realisatie en ook de kostenverdeling. We verzorgen ook de onderliggende juridische documenten zoals Verzoek Tot Wijziging (VTA), Verzoek Tot Maatregelen (VTM) en de uiteindelijke Project Overeenstemming (POS). Tot slot houden we toezicht op de uitvoering volgens de overeengekomen afspraken.

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.

Beschikt u binnen uw organisatie over degelijke basiskennis maar wordt u graag bijgestaan bij specifieke technische vraagstukken op het gebied van kabels en leidingen? Dan adviseren wij u graag. Dit kan eenmalig of structureel. Individueel of in de vorm van een workshop. We informeren u graag over onze mogelijkheden.

Heeft u specifieke vragen met een juridisch karakter? Denk aan nadeelcompensatie regelingen, NLK99, telecommunicatiewet of andere regelingen. We helpen u graag met het vinden van de beste oplossing.

Zoekt u specifieke kennis om uw aanbesteding inhoudelijk sterker te maken? Aan welke voorwaarden moet een te realiseren project voldoen en hoe vertaal ik deze in een programma van eisen welke zowel technisch als juridisch passend zijn? We begeleiden u graag in de te nemen stappen en helpen u graag in de realisatie hiervan.

Gaat u een relatief groot infrastructureel project realiseren? Met Integraal Projectmanagement (IPM) houdt u maximale controle op het realiseren van een project volgens het contract. Binnen deze methodiek worden 5 rollen gehanteerd welke in teamvorm worden toegepast. Denk hierbij aan:

  • Projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Contractmanagement
  • Technisch management
  • Projectbeheersing

De aard van het project bepaalt de inzet van de verschillende rollen. We vertellen u graag meer over de voordelen van deze methodiek en hoe we samen invulling aan kunnen geven.