Onze vacatures:

Financieel Controller

WATT Infra is een new kid on the block binnen de ondergrondse infra. We richten ons op infrastructuur voor 100% duurzame energiedragers als midden- en hoogspanning uit zon- en windparken, (stads)warmtenetten en voor de toekomst op waterstof. We adviseren, innoveren, engineeren en realiseren.

We geloven in een duurzame wereld. Dit betekent dat we, met onze kennis en kunde over ondergrondse infra, vol overgave meedenken en bouwen aan de energietransitie. Met ruim 20 professionals en businesspartners vormen we een sterk team. Lean en mean. Klein waar het kan en groot waar nodig, maar altijd met minimale overhead en best for project.

We doen het nét even anders!

WATT maakt een transitie door van startup naar scale-up. Meer projecten, meer omzet, meer mensen, meer kosten. De financiële huishouding en gewenste rapportage wordt langzaam complexer. Om hier grip op te houden, zijn we op zoek naar een ervaren financieel deskundig medewerker.

Rol

Aan jouw hand gaan we de organisatie op financieel vlak naar een hoger niveau tillen. Je coacht maar voert zelf ook uit. Je vormt samen met de officemanager en de algemeen directeur een sterk team waarmee we dit stap voor stap willen oppakken en voor de toekomst structureel willen borgen.

Taken

 • GAP analyse huidige en gewenste financiële structuur.
 • Opzetten gebruiksvriendelijke financiële structuur in werkafspraken en rapportages.
 • Meedenken en verzorgen terugkerende rapportages, investeringsbeslissingen, begrotingen, meerjarenplannen, KPI’s, jaarrekeningen etc..
 • Coachen officemanager in nieuwe werkwijze en rapportages.

Verantwoordelijkheden

 • Kwalitatief goede financiële structuur met rapportages en soepel lopend, effectief financieel proces.
 • Nakomen van afspraken.

Wat we zoeken

 • HBO werk- en denkniveau in een financieel georiënteerde richting.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in een projectenorganisatie.
 • Bij voorkeur ervaring in Exact.
 • Woonachtig omgeving Eindhoven.

Wat we te bieden hebben

 • 4-8 uur per week (inschatting) met flexibele invulling.
 • Mooie positie binnen een kleine dynamische organisatie wat met passie tot mooie prestaties komt.
 • Prettige werkplek en -sfeer in een mooi kantoor.

Enthousiast?

Of heb je nog vragen, Let us know! Stuur een mail met je CV naar info@watt-infra.nl of hit de contact button hieronder Je hoort spoedig van ons!

Enthousiaste Afstudeerder

Geloof jij ook in een duurzame wereld en de nieuwe economie? Met onze kennis en kunde over ondergrondse infra denken en bouwen wij vol overgave mee aan de energietransitie. Omdat innovatie de sleutel tot het laten slagen van de energietransitie is, vinden wij creatief omdenken essentieel. We hebben als bedrijf het afgelopen jaar een mooie groei doorgemaakt, maar om de overgang naar een duurzamere wereld nóg sneller te realiseren kan WATT Infra de nodige hulp gebruiken van een studentOf eigenlijk een nieuwsgierige en enthousiaste bijna ex-student. 

WATT IS DE ENERGIETRANSITIE
Dit is de overgang naar een nieuwe situatie waarin we op een andere manier in onze energiebehoefte gaan voorziendan dat we de laatste decennia hebben gedaan. Anders gezegd, zal de mens alle benodigde energie uit duurzame bronnen moeten gaan halen, in plaats van gebruik te maken van ouderwetse en zwaar vervuilende manieren. In de praktijk is dit een overgang van het opgebruiken van de fossiele brandstoffen die de aarde ons te bieden heeft (kolen, aardgas en aardolie) naar alternatieve bronnen die de planeet niet belasten. De huidige doelstelling van de Nederlandse overheid is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050, wat effectief betekent dat 95% van onze energie “groen” is. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord. 

Om het doel te halen, een geheel duurzame energievoorziening in 2050zijn er verschillende mogelijkheden om groene, duurzaam opgewekte energie bij de gebruiker te krijgen. Dan kan met behulp van:
• Warmtenetten (hoge of lage temperatuur)
• Stroom (“all electric”)
• Waterstof 

Of een combinatie hiervan uiteraard. Los van de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn, zal de energiebehoefte ook nog eens gaan veranderen de komende jaren. 

WATT IS DE OPDRACHT
Eén van de meest kansrijke oplossingen is het realiseren van warmtenetten. Met een warmtenet in een wijk kun je huizen en bedrijven verwarmen. Daardoor kan de cv-ketel op aardgas komen te vervallen en de wijk aardgasvrij gemaakt worden. De verwachtingen voor warmtenetten zijn hoog: mogelijk zal de helft van de wijken in 2050 een warmtenet kunnen hebben. 

Grofweg kennen we de volgende types warmtenetten: 

Hoge-temperatuur (HT)  90 oC (>75 oC)  Ook toepasbaar in slecht geïsoleerde woningen (label E/F/G)  Regulier 
Midden-temperatuur (MT)  55 – 75 oC  Ook toepasbaar in matig geïsoleerde woningen (afhankelijk van afgiftesysteem en temperatuurniveau vanaf label B – D)  Regulier 
Lage-temperatuur (LT)  30 – 55 oC  Toepasbaar in goed geïsoleerde woningen en met lage-temperatuur radiatoren of vloerverwarming  Aanvullende voorzieningen nodig zoals een boosterwarmtepomp 

De warmtenetten worden gevoed door verschillende bronnen. Voorbeelden van duurzame bronnen die MT-warmtenetten voeden zijn restwarmte, geothermie en bio-warmtekrachtkoppeling. Bronnen die een LTnet voeden zijn bijvoorbeeld een restwarmtebron of thermische energie uit oppervlaktewater (eventueel in combinatie met een warmteopslag en warmtepompen). Een LT-net is in principe niet geschikt om oudere huizen te verwarmen omdat de temperatuur van het water onvoldoende is om de slecht geïsoleerde huizen of bedrijven te verwarmen. Het eventueel isoleren van deze woningen is vaak niet mogelijk, denk hierbij bijvoorbeeld aan (rijks)monumenten.  

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om het water uit een LT-bron verder op te waarderen door middel van groene waterstof (we spreken van groene waterstof (H2) wanneer dit is opgewekt met duurzaam verkregen stroom)Dit opwaarderen kan op verschillende manierenbijvoorbeeld met een brandstofcel, een gasturbine of een ketel. 

De afstudeervragen zijn concreet dan ook als volgt: 

 1. Hoe kan H2 worden ingezet om warmte uit een LTnet op te waarderen zodat woningen en bedrijven die minder goed geïsoleerd zijn toch CO2vrij verwarmd kunnen worden? 
 1. Wat is hierbij de meest kansrijke configuratie (bijv. warmtepompen-ketel of brandstofcel warmtepomp)? 
 1. Hoe krijg je de H2 bij het te verwarmen water in stedelijk gebied (middels (oude) gasleidingen of bijv. met tanktransport etc.)? 
 1. Wat is de verwachte kWhprijs van het warme water in relatie tot de kWhprijs elektriciteit en wat is de invloed van te verwachten toekomstige ontwikkelingen hierop? 

WATT Infra beschikt over veel (kosten)data van LT en MTwarmtenetwerken. De rest van de benodigde informatie voor het onderzoek is te verkrijgen via de diverse databases (o.a. overheid) en informatie van fabrikanten. 

Enthousiaste Engineer jr. energietransitie

Geloof jij ook in een duurzame wereld en de nieuwe economie? Met onze kennis en kunde over ondergrondse infra denken en bouwen wij vol overgave mee aan de energietransitie. We hebben afgelopen jaar een mooie groei doorgemaakt. Dit maakt dat we ons team graag willen uitbreiden.

WATT ga je bij ons doen?
Aan de slag en veel leren! Je bent betrokken bij de intake van een project tot aan de overdracht bij realisatie. Je denkt en spart met ons technisch team mee, over oplossingen om opgewekte energie optimaal terug te leveren aan het net. Je verzamelt relevante info en verwerkt deze in Autocad. Je vindt het leuk om zaken tot op de bodem uit te zoeken waarbij je rekening houdt met tijdslimieten, budgetten en technische specificaties. Jij bent het aanspreekpunt voor het ontwerp van tracés, engineering en de voorbereiding. Dit is jouw domein. Kortom een uitdagende en afwisselende functie binnen een leuk, enthousiast team met veel kansen om vakinhoudelijk te leren en jezelf te ontwikkelen.

Wie is WATT?
WATT Infra is een new kid on the block binnen de ondergrondse infra. We richten ons 100% op duurzame energiedragers als MS en HS voor zon- en windparken, (stads)warmte en waterstof. We doen het net even anders! Ons gezellige kantoor is gevestigd in Geldrop en goed bereikbaar met OV.

Enthousiast?
Of heb je nog vragen, Let us know! Stuur een mail met je CV naar ingrid@watt-infra.nl. Of hit de contact button hieronder. Je hoort spoedig van ons!