Meer weten?

Klik hier

WATT Warmte

Een warmte tracé wordt meestal binnenstedelijk gerealiseerd. Dit betekent automatisch vaak meerdere stakeholders en een ondergrond vol met bestaande kabels en leidingen. WATT Infra heeft alle kennis in huis om binnen de verschillende ontwikkelfasen van dienst te zijn. We gaan gedegen en transparant te werk en zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving wanneer we met ons tracé ontwerp een gebied doorkruisen.

We kunnen diensten afzonderlijk aanbieden maar kunnen projecten ook integraal verzorgen.

We doen een verkenning van het gebied waar het toekomstige tracé kan lopen en maken hiervan een schetsontwerp (SO). Eventueel maken we een variantenstudie met meerdere schetontwerpen. Wat is economisch en maatschappelijk het meest wenselijke tracé? Is dit technisch haalbaar? Met welke stakeholders krijgt u bijvoorbeeld te maken? We brengen het allemaal overzichtelijk in kaart en voegen hier, waar mogelijk, een raming aan toe.

We werken het gekozen schetsontwerp (SO) uit de tracé studie verder uit. Hierbij worden obstakels en risico’s in kaart gebracht en wordt gezocht naar slimme, creatieve oplossingen. Dit samen wordt uitgewerkt in een kansen-risico dossier van waaruit we samen met u als opdrachtgever keuzes maken. Hiernaast geven we inzicht in een haalbare planning voor engineering en realisatie van de werkzaamheden. Tenslotte wordt er een raming gemaakt voor het totale project.

Van belang is om hier tijdig mee te kunnen starten omdat voor het benutten van een aantal kansen een lange doorlooptijd hebben.

Het uitgewerkte SO+ wordt verder geengineerd naar een  voorlopig ontwerp (VO) en tenslotte een definitief ontwerp (DO).

We gaan in gesprek met alle stakeholders, werken het tracé verder uit, vragen vergunningen aan, maken een eventueel boorplan, onderzoeken groen en NGE

In samenwerking met partnerbedrijven verzorgen we de totale realisatie van de warmteleiding of het distributienet. Ook specialistische werkzaamheden als boringen kunnen hier deel van uit maken. We maken gebruik van slimme, eenvoudige oplossingen waar mogelijk en innovatieve geavanceerde oplossingen waar nodig. Kwaliteit en veiligheid staan hierbij bovenaan. We realiseren volgens de voorgeschreven normen zodat de aangelegde leidingen bij oplevering zonder problemen kunnen worden overgedragen voor een toekomstig beheer.

Contractueel werken we dan bij voorkeur volgens een UAV-gc contract. Een intergraal contract waarbij de verantwoordelijkheid van zowel engineering als realisatie in één hand ligt bij WATT Infra.

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.